Identificación e Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, o titular expón os seus datos identificativos.

  • Titular: Concello de Pontedeume.
  • NIF: P-1507000-F
  • Domicilio: Rúa Real, 13 – 15600 Pontedeume, A Coruña – España.
  • Correo electrónico: mercadomunicipal(@)pontedeume.gal
  • Sitio Web: https://mercadopontedeume.gal

Condicións de Uso

A utilización do sitio web outórgache a condición de usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Se non estás conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións absteraste de utilizar este sitio web.

O acceso a este sitio web non supón, en modo ningún, o inicio dunha relación comercial con Concello de Pontedeume.

A través de este sitio web, o titular facilítache o acceso e a utilización de diversos contidos que o titular ou os seus colaboradores publicaron por medio de Internet.

Para tal efecto, obrígaste e comprometes a NON empregar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste aviso legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático, propios ou contratados por Concello de Pontedeume, dos usuarios ou de calquera usuario de Internet.

O titular resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que vulneren a lexislación vixente, lesivos dos dereitos ou intereses de terceiros, ou que, ao seu xuízo, non resulten adecuados para a súa publicación.

Concello de Pontedeume non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do sistema de comentarios, redes sociais ou outras ferramentas de participación, conforme o previsto na normativa de aplicación.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que facilites ao titular poden ser almacenados en bases de datos, automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Concello de Pontedeume, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Non obstante, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteramente fiables e que, polo tanto, o titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Tratamento de Datos Persoais

Podes consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recolle o titular na páxina de Política de Privacidade.

Contidos

O titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, se ben tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. Concello de Pontedeume declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do titular ou terceiros.

Os contidos de https://mercadopontedeume.gal teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

Concello de Pontedeume resérvase o dereito de modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de https://mercadopontedeume.gal, os vínculos ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de previo aviso.

Concello de Pontedeume non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do sitio Web ou da contida nas redes sociais do titular.

Política de cookies

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies.

Enlaces a outros sitios Web

O titular pode proporcionarche acceso a sitios Web de terceiros mediante enlaces coa finalidade exclusiva de informarte sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio web.

Estes enlaces a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fóra do control do titular, polo que Concello de Pontedeume non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteñas ao seguires os enlaces.

Así mesmo, Concello de Pontedeume non responde dos links ou enlaces localizados nos sitios web vinculados aos que che proporciona acceso.

O establecemento do enlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Concello de Pontedeume e o propietario do sitio no que se estableza o enlace, nin a aceptación ou aprobación por parte do titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio web externo dende un enlace que atopes en https://mercadopontedeume.gal deberás ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito de Concello de Pontedeume.

Limitación de responsabilidade

Concello de Pontedeume declina calquera responsabilidade en caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio a consecuencia das ditas caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas ao titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base na información incluída no sitio web, o titular recoméndache comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Xurisdición

Este aviso legal réxese integramente pola lexislación española.

Contacto

En caso de que teñas calquera dúbida sobre estas condicións legais ou queiras realizar calquera comentario sobre este sitio web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico ao enderezo mercadomunicipal(@)pontedeume.gal.